Muhammad Ibrahim Al Faqih

Penulis adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Indonesia

Wanita Tidak Boleh Menjadi Pemimpin: Kajian Sosio-Antropologi

Hadis merupakan sumber rujukan ke dua setelah Quran dalam Islam. Hadis berisi perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad yang membahas beberapa petunjuk dan ajaran Islam. Hadis juga merupakan penjelas dari Quran yang masih bersifat global. Maka dengan adanya Hadis, kita dapat memahami kandungan yang ada di dalamnya secara komprehensif. Isi dari Hadis Nabi biasanya ada […]Yuk Baca!