Press "Enter" to skip to content

Maqashid al-Syariah: Hifzu al-Nafs (Menjaga Jiwa), Perlindungan Nyawa Lebih Diutamakan

Penulis adalah Sastrawan, Ulama dan Kiyai Kharismatik kontemporer.
Penulis adalah Sastrawan, Ulama dan Kiyai Kharismatik kontemporer.

“Kiyai, mohon maaf,  belakangan ada istilah keagamaan Islam yg makin populer di dunia intelektual/sarjana Islam progresif, yaitu “Maqashid al-Syari’ah” (tujuan hukum agama). Ini dipopulerkan Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya “Al-Mustahfa min ‘Ilm al-Ushul”. Al-Imam…