Press "Enter" to skip to content

Wanita Tidak Boleh Menjadi Pemimpin: Kajian Sosio-Antropologi

Penulis adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Latest posts by Muhammad Ibrahim Al Faqih (see all)
Penulis adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Latest posts by Muhammad Ibrahim Al Faqih (see all)

Hadis merupakan sumber rujukan ke dua setelah Quran dalam Islam. Hadis berisi perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad yang membahas beberapa petunjuk dan ajaran Islam. Hadis juga merupakan penjelas dari Quran yang masih bersifat global.…