Tags : tadwinhadis

Hadis

Sejarah Pembukuan Hadis (Tadwinul Hadis)

Dalam sejarah kodifikasi hadis mengalami perkembangan yang agak lamban dibandingkan perkembangan kodifikasi al-Quran. Karena al-Quran pada masa nabi sudah tercatat seluruhnya walaupun masih sangat sederhana dan mulai di bukukan pada masa ke khalifahan Abu Bakar al-Shiddiq danĀ  disempurnakan oleh Khalifah Utsman bin Affan pada masanya. Sedangkan penulisan hadis pada masa Nabi secara umum justru malah […]Yuk Baca!