Press "Enter" to skip to content

Sejarah Pembukuan Hadis (Tadwinul Hadis)

Latest posts by Hamzia Marie (see all)
Latest posts by Hamzia Marie (see all)

Dalam sejarah kodifikasi hadis mengalami perkembangan yang agak lamban dibandingkan perkembangan kodifikasi al-Quran. Karena al-Quran pada masa nabi sudah tercatat seluruhnya walaupun masih sangat sederhana dan mulai di bukukan pada masa ke khalifahan Abu Bakar…